TRIVSELREGLER

När du bokat tid åtar Du Dig automatiskt att följa våra trivselregler. Dessa är skapade för att ge alla besökare den bästa möjliga upplevelsen. Tack på förhand för att Du vill hjälpa till med detta. Vi strävar efter att alla ska njuta av träning under bästa möjliga förhållanden. För allas trivsels skull ber vi alla att respektera följande:

•Du som har bokat en tid ansvarar för att övriga som deltar på Din bokade tid har tagit till sig det nedanstående.

•Du disponerar endast den halldel Du bokat även om någon av de andra halldelarna är lediga.

•Du har endast tillgång till hallen under den tid Du bokat, även om det är ledigt innan och/eller efter din tid.

•Ytterskor är EJ tillåtet på träningsmattan.

•Endast rena tassar i hallen, vänligen torka av Din hund om den är smutsig innan Ni går in i träningshallen.

•Långa klor kan skada mattan, klipp gärna klorna innan besöket.

•Hund som bär på, eller misstänks bära på smitta, äger ej tillträde till Halmstad Hundarena.

•Löptikar är välkomna, men skall bära tikskydd.

•Om en olycka skulle ske på träningsmattan eller i övriga lokaler, använd sprayflaska och papper som finns uppställda i varje halldel.

•Se till att minimera störningar för andra som tränar. Passering genom upptagen halldel skall ske i samförstånd.

•Undvik att Din hund står och skäller i onödan. Tänk på att detta kan störa övriga träningsekipage.

•Nyttjande av utrustning på plats ingår i hyreskostnaden. Vid eventuell skada på utrustningen, skall detta utan dröjsmål meddelas via e-post. Hyresgästen kan komma att bli ersättningsskyldig.

•All använd utrustning, (ej agilityhinder), skall ställas/läggas tillbaka på avsedd plats efter användning.

•Det är ej tillåtet att rasta hund vid eller runtomkring byggnader eller bostadshus, samt ej heller på    gräsplanen. Rastning sker på rastningsrundan eller längs med grusvägen.

•Hundar skall alltid hållas kopplade utanför Arenan och i övriga utrymmen.